Kulturscenen startar skola

Kulturscenen ska starta utbildningsverksamhet, rektor för vår scenskola är Malin Jakobsson.

malinpress
Mer info inom kort.

www.scenskolan.se 

 

Kulturscenen samverkar med
fulogg